Sapo u shtua

Disa këshilla sesi të raportohet në rast të zgjedhjeve

Nevoja për objektivitet, neutralitet dhe ekuilibër në gazetari është një sfidë e përditshme për mediat profesionale, por një nga sfidat e mëdha për profesionalizmin në media vjen në kohë të zgjedhjeve. Procesi i zgjedhjeve paraqet një sfidë për mediat sepse vendos në fokus nevojën e tyre për t’u ofruar qytetarëve qasje te të gjitha faktet, opinionet dhe idetë në fushatë. Gazetarët, duhet gjithashtu të sigurojnë qasje për ata te mediat, ashtu që zëri i qytetarëve të mund të dëgjohet përtej fjalëve të debatit politik.

Metamorphosis Foundation | 4 min read | Mar 21, 2024

Çfarë duhet të kihet kujdes gjatë raportimit të ngjarjeve ku ka ekstremizëm?

Kur ndodhin ngjarje ku ka ekstremizëm, gazetarët dhe qytetarët ndonjëherë më pyesin se si të raportojnë dhe si të bëjnë lajm. Kur duhet të vendosni se çfarë të publikoni tani në internet ose si artikull, me e mira do të ishte të ndaleni pak dhe të mendoni përmes bisedave me gazetarët dhe ekspertët e komunikimit.

Metamorphosis Foundation | 4 min read | Mar 21, 2024

Metamorphosis Foundation | 2 min read | Mar 21, 2024

Metamorphosis Foundation | 5 min read | Feb 15, 2024

Борјан Гаговски | 5 min read | Feb 14, 2024

Goshe Nikolov | Feb 1, 2024

Goshe Nikolov | Jan 17, 2024

Antonija Popovska | 3 min read | Dec 20, 2023

Antonija Popovska | 2 min read | Dec 20, 2023

Бојан Блажевски | 3 min read | Dec 20, 2023

Бојан Блажевски | 5 min read | Dec 20, 2023

Goshe Nikolov | Nov 21, 2023

Бојан Блажевски | 5 min read | Nov 8, 2023

Бојан Блажевски | 4 min read | Oct 12, 2023

Бојан Блажевски | 3 min read | Oct 12, 2023

Hive Mind | 1 min read | Jun 16, 2023

Dren Gerguri | 3 min read | Aug 16, 2021

Dren Gerguri | 4 min read | Aug 11, 2021

Dren Gerguri | 6 min read | Feb 10, 2021

Mark Semoil | 4 min read | Jul 15, 2020