Beautiful News dhe PETA publikoi një grafik të ri informacioni për ligjet e fermave për rritjen e gëzofit në të gjithë Evropën.

Gradualisht Evropa ndoqi të njëjtën gjë, udhëhequr nga shqetësimi i publikut për mirëqenien e kafshëve dhe etikën e industrisë.

Ka vetëm një grusht të vogël refuzuesish. Disa shtete nuk i kanë kryer ndalimet, por kanë prezantuar ligje për ta bërë këtë biznes të paqëndrueshëm. Fuqia e njerëzve MUND të bëjë ndryshimin.

Ilustrim i sfondit: Photo by WildMedia from Shutterstock / Shutterstock license