Kurset Hive Mind synojnë të përmirësojnë aftësitë tuaja të të menduarit kritik, të thellojnë të kuptuarit tuaj për mekanizmat pas dezinformimit, t'ju tregojnë se si të merrni kontrollin e ekspozimit tuaj në internet, por gjithashtu sugjerojnë mënyra për të përdorur teknologjinë për të krijuar ndryshime pozitive dhe për të mobilizuar mbështetësit për kauzën tuaj.

Tani mund të regjistroheni për kurset e mëposhtme:

“Ndërtimi i Narrativave Pozitive” - Në këtë kurs do të mësoni se si tregimet dhe narrativat e bëjnë dezinformimin të përhapur dhe të besueshëm. Do të mësoni se si të kundërshtoni besimet dhe qëndrimet e rrezikshme dhe të kuptoni se si të përdorni veçoritë e mediave sociale në favor të tregimeve tuaja. Nëpërmjet bindjes, teknikës së hartës dhe elementeve thelbësore të historisë, do të mësoni se si të arrini një audiencë specifike dhe të ndërtoni një histori të fuqishme.

“Luftimi i dezinformimit” - Në këtë kurs do të mësoni se si të bëni dallimin midis llojeve të ndryshme të dezinformatave dhe të shmangni kurthe të tilla si dhomat jehuese, polarizimi ose propaganda. Për më tepër, ne do të ndajmë me ju njohuritë dhe mjetet thelbësore për të trajtuar dezinformimin në mënyrë më efektive.

“Mendo dy herë: Edukimi Medial Online” – Falë këtij kursi do të mësoni aftësi të reja dhe do të fitoni njohuri për p.sh. metoda e zbulimit të bot-it, paragjykimet e zakonshme që shtrembërojnë informacionin, si të njohësh lloje të ndryshme të dezinformatave, si funksionon propaganda dhe çfarë mund të bësh për t'u bërë më i sigurt në ambientin digjital.

“Mbrojtja dhe Siguria Digjitale” – Qëllimi i kursit është të mbulojë konceptet themelore të sigurisë kibernetike, mbikëqyrjen e shtetit, krimin kibernetik, si dhe mënyra specifike se si të modelohen kërcënimet duke përdorur një kornizë të zhvilluar nga Electronic Frontier Foundation - EFF.

Ekzistojnë gjithashtu kurse në anglisht dhe gjuhë të tjera. Kliko KËTU për të parë listën.

Këto module janë bashkuar nga ekspertë dhe lidhja ndërmjet secilit prej tyre do t'u mundësojë nxënësve të ndryshojnë mentalitetin e tyre dhe të fitojnë grup aftësishë holistike të Edukimit Medial Digjital, të nevojshme për të ndërtuar unin e fuqishëm për botën në internet.