Në këtë video të shkurtër e zbërthejmë këtë koncept përmes shembujve të vërtetë. Mësoni më shumë për strategjitë të cilat qëndrojnë pas përmbajtjes e cila tërheq vëmendje për klikime, si dhe për psikologjinë në lojë.