Qëllimi i ngjarjes është të njohë publikun me Programin e Aktivizmit Digjital dhe t'u sigurojë përfaqësuesve të medias dhe aktivistëve rajonalë hapësirë për diskutim dhe shkëmbimin e ideve në fushën e identifikimit dhe parandalimit të dezinformacionit.

Në kuadër të aktivitetit do të prezantohet para të pranishmëve hartografia e përgatitur e dezinformatave në rajon, si dhe qendra burimore e përgatitur e materialeve në fushën e njohjes dhe parandalimit të dezinformatave.

Ngjarja është një mundësi e shkëlqyer për të ndërtuar rrjete dhe për të rritur njohuritë dhe kuptimin e tregimeve dhe skenarëve të dezinformatave.

Regjistrohuni në linkun e mëposhtëm: https://forms.gle/DqSmYsncvwHoDZ7R8

Author: Fondacioni Metamorfozis forcon ndërgjegjësimin dhe kapacitetin e qytetarëve dhe shoqërisë civile në mënyrë që ata të marrin rolin më të mirë të mundshëm si aktivistë për demokracinë, duke mbështetur qeverinë në përmbushjen e rolit të saj demokratik - të punojë në shërbim të shoqërisë.