Në këtë video të shkurtër I shpjegojmë dezinformatat, së bashku me strategjitë dhe motivet që fshihen pas shpërndarjes së këtyre dezinformatave. Mësoni më shumë për agjendat e fshehura dhe se si dezinformatat krijojnë perceptime dhe mund të ndikojnë në mendimet tuaja.