Në epokën e stome dhe në këtë shoqëri të bombarduar me informacione, të kuptuarit e artit delikat të bindjes është thelbësor. Në këtë video të shkurtër zbulojmë se çfarë është në të vërtetë propaganda dhe ku dhe në çfarë mënyre formon opinione edhe sot.