Narrativa pozitive

Mjetet

 • Fjalë kyçe:
 • Positive Narratives
 • Digital Storytelling
 • Gjuhët:
 • Español

With the guide “Clues for story telling with a gender perspective”, journalists will be able to have a pedagogical tool at hand, so that when they carry out research or build stories starring women, they are treated with respect, context and resilience.  

 • Fjalë kyçe:
 • Positive Narratives
 • Digital Storytelling
 • Gjuhët:
 • Español

It is a Practical guide to create and narrate radio stories. It is a publication that encourages searching for stories and the production of radio shows from the communities and through the narratives that come within the territories. 

 • Fjalë kyçe:
 • Positive Narratives
 • Gjuhët:
 • English

Tell a compelling story and engage people in meaningful ways. Check out these frameworks to guide and assess your work.

Postimet

Kurse me vetë-ritëm: Mësoni me ritmin tuaj, sipas orarit tuaj!

Ne jetojmë në epokën e informacionit. Aftësia jonë për të sintetizuar dhe përdorur mirë informacionin është thelbësore për fatin dhe mirëqenien tonë në të ardhmen. Ekspertët tanë kanë krijuar kurse sipas porosisë për tema që janë relevante, të vendosura në një kontekst kuptimplotë dhe të rëndësishëm. Nga kuptimi i lajmeve në internet, deri te mbrojtja e sigurisë dhe privatësisë digjitale tuaj ose të organizatës suaj.

Hive Mind | 2 min read | Nov 15, 2021

Mark Semoil | 1 min read | Jul 23, 2020