Narrativa pozitive

Mjetet

 • Fjalë kyçe:
 • Countering Disinformation
 • Media Literacy
 • Positive Narratives
 • Disinformation
 • Gjuhët:

A podcast by two experts, Saša Alvarová a Josef Holý, uncovers and debates the most popular disinformation topics. Saša Alvarová is a journalist, and Josef Holý is an expert on artificial intelligence. They combine their skills, knowledge and passion towards a common purpose: fighting disinformation in the Czech Republic.

 • Fjalë kyçe:
 • Positive Narratives
 • Digital Storytelling
 • Gjuhët:
 • Español

With the guide “Clues for story telling with a gender perspective”, journalists will be able to have a pedagogical tool at hand, so that when they carry out research or build stories starring women, they are treated with respect, context and resilience.  

 • Fjalë kyçe:
 • Positive Narratives
 • Digital Storytelling
 • Gjuhët:
 • Español

It is a Practical guide to create and narrate radio stories. It is a publication that encourages searching for stories and the production of radio shows from the communities and through the narratives that come within the territories. 

Postimet

Kurse me vetë-ritëm: Mësoni me ritmin tuaj, sipas orarit tuaj!

Ne jetojmë në epokën e informacionit. Aftësia jonë për të sintetizuar dhe përdorur mirë informacionin është thelbësore për fatin dhe mirëqenien tonë në të ardhmen. Ekspertët tanë kanë krijuar kurse sipas porosisë për tema që janë relevante, të vendosura në një kontekst kuptimplotë dhe të rëndësishëm. Nga kuptimi i lajmeve në internet, deri te mbrojtja e sigurisë dhe privatësisë digjitale tuaj ose të organizatës suaj.

Hive Mind | 2 min read | Nov 15, 2021

Mark Semoil | 1 min read | Jul 23, 2020