Dezinformimi

Mjetet

 • Fjalë kyçe:
 • Countering Disinformation
 • Disinformation
 • Journalists
 • Gjuhët:
 • English
 • polski
 • Fjalë kyçe:
 • Digital Security
 • Disinformation
 • Digital well-being
 • Privacy
 • Digital marketing
 • Gjuhët:
 • English

Surveillance Self-Defense (SSD) is a guide to protecting yourself from electronic surveillance for people all over the world. Some aspects of this guide will be useful to people with very little technical knowledge, while others are aimed at an audience with considerable technical expertise and privacy/security trainers.

 • Fjalë kyçe:
 • Countering Disinformation
 • Media Literacy
 • Disinformation
 • Privacy
 • Digital marketing
 • Gjuhët:
 • English

 1. Understanding information disorder: understand the essentials of mis- and disinformation.

 2. Responsible reporting in an age of disinformation: learn what you should be asking yourself to report ethically and effectively on disinformation.

 3. Newsgathering and monitoring on the social web: find sources, monitor conversations, understand behaviours, track events and find the issues that affect a community

 4. Verifying online information: concepts, tools and checklists to make sure you get it right

 5. Closed spaces, messaging apps and online ads: learn how to use closed messaging apps like Telegram, WhatsApp or Discord for reporting and understand the ethical issues

Postimet

Çka janë “Dhomat Jehuese” dhe si të shpëtoni nga to

Informacioni mund të vijë nga burime të ndryshme. Më shpesh sesa jo, merrni telefonin ose hapni laptopin dhe filloni të lëvizni nëpër përmbajtje; duke klikuar dhe duke ndarë çdo gjë që duket interesante. Megjithatë, është mirë të dini se çfarë po ndodh prapa skenave…

Hive Mind | 3 min read | Apr 4, 2022

Dezinformimi, lufta informative në disa fronte dhe roli i gazetarit

Në botën e sotme digjitale, lufta informative është dukshëm më e shprehur. Lufta në Ukrainë është duke u zhvilluar edhe në disa fronte të botës së informacionit, në frontin e videolojërave, të TikTok-ut dhe në atë të kontrolluesve të fakteve. Prandaj, përqendrimi i vëmendjes së gazetarëve edhe në Kosovë duhet të jetë në burimet e lajmit, në kontrollimin e tyre për të mënjanuar mundësitë e mashtrimit nga informacioni i manipuluar.

Dren Gerguri | 5 min read | Mar 24, 2022

Manipulimet në media sociale: Botët dhe Trollët, kontaminuesit e sferës publike online

Numri i madh i pëlqimeve, komenteve apo shpërndarjeve nuk do të thotë që pasqyron numrin real të përfshirjes së njerëzve në atë interaktivitet

Dren Gerguri | 4 min read | Sep 23, 2021

Cheapfake, një mjet i rrezikshëm propagandimi

Kjo tregon që manipulimi me fotografi sikurse në këtë rast është propagandim i qëllimsh m duke u orvatur që të shtrembërohet e vërteta. Cheapfake të tillë janë të rrezikshëm sepse devijojnë realitetin dhe përpiqen të bindin njerëzit të besojnë diçka që nuk është e vërtetë.

Dren Gerguri | 3 min read | Aug 16, 2021

Dezinformimi, prodhim edhe i mosverifikimit nga ana e gazetarit

Verifikimi i infomacionit është bërë i nëvojshëm për gjithësecilin në ditët e sotme. Në rast se nuk e verifikon një informacion që e merr, atëherë e lë të hapur mundësinë që të biesh pre e ndonjë manipulimi. Prandaj, është qenësore që sot, në informacionet që i marrim, posaçërisht në portale dhe në medie sociale, të kemi një pikëpyetje mbi vërtetësinë e tyre deri në momentin që e verifikojmë dhe e eliminojmë atë pikëpyetje.

Dren Gerguri | 4 min read | Aug 11, 2021