Mbrojtja & Siguria Dixhitale

Kurs me vetë-ritëm

Kursi online Mbrojtja & siguria dixhitale (MSD) është i dizajnuar për të ofruar një hyrje në bazat e sigurisë digjitale. Qëllimi i këtij kursi është që të përfshijë konceptet themelore të sigurisë kibernetike, vëzhgimin shtetëror, krimin kibernetik, si dhe mënyrat specifike se si të modeloni kërcënimet kibernetike përmes një platforme të zhvilluar nga Electronic Frontier Foundation - EFF.
 
Përmbeldhja e përmbajtjes së kursit:
 • Çfarë është Siguria e Informacionit? Siguria e Informacionit. Kërcënimet e Informacionit. Masat e Sigurisë/Elementi CIA.
 • Privatësia & Siguria. Nëse nuk keni asgjë për të fshehur, ju nuk keni asgjë për tu frikësuar? “Have I been pwned?” Kur të sakrifikoni privatësinë tuaj?
 • Vëzhgimi shtetëror. Zbulimet e Snowden. Pse janë të rëndësishme të dhënat meta?  Llojet e vëzhgimit shtetëror. Vëzhgimi i targetuar.  First Draft’s “Essential Guide”. Vëzhgimi panoptik. Sistemi “Credit Score” i Kinës. Kapitalizmi i vëzhgimit. “Termet e Shërbimit. Nuk u lexuan”.
 • Krimi kibernetik. GDP aktuale e shteteve të tjera. Softuerët malinj (malware). Llojet e softuerëve malinj. Çfarë duhet të bëni për të mbrojtur veten tuaj nga softuerët malinj? Inxhinieringu Social. Çfarë mund të bëni për t’u mbrojtur nga inxhinieringu social? “Udhëzuesi thelbësor” i EFF-së: “Shmangni sulmet Phishing”.
 • Modelimi i Kërcënimeve. Korniza e modelimit të kërcënimeve.
 • Hapat e ardhshëm. Mendimi në mënyrë holistike. Zgjedhja e softuerit të sigurisë. Lista e softuerit të besuar dhe të pabesë. Përdorimi i parimeve të sigurisë kibernetike. Kundërargumentet.
 
Rezultatet e mësimit:
 • krijuar një Plan Organizativ të Sigurisë 
 • zhvilluar një mendësi të fuqizuar drejt përmirësimit dhe vlerësimit të privatësisë dhe sigurisë
 • kuptuar rëndësinë e një game të gjerë të kërcënimeve sa i përket privatësisë dhe sigurisë
 • aplikuar teknika thelbësore për mbrojtjen e Sigurisë Digjitale
  • duke ndërruar cilësimet e privatësisë dhe sigurisë së llogarisë,
  • duke gjetur dhe fshirë të dhënat personale online,
  • duke shfletuar në mënyrë anonime,
  • duke përdorur autentikimin me dy faktorë,
  • duke komunikuar përmes enkriptimit end-to-end,
  • duke përdorur menaxherë për fjalëkalime,
  • duke përdorur enkriptim të Skedarëve.
 
 
Kujt i aplikohet ky kurs:
 • Aktorëve të Shoqërisë Civile të cilët janë të pranishëm në botën digjitale dhe janë të vetëdijshëm që Mbrojtja & Siguria Digjitale (MSD) është një temë e rëndësishme për të cilën duhet të dinë më shumë, por nuk kanë përvojë të madhe në këtë temë, ose nuk dinë se nga t’ia fillojnë;
 • Edukatorëve dhe trajnerëve të cilët punojnë me organizata jo-qeveritare, aktivistëve, ose gazetarëve të cilët përpiqen të gjejnë shembuj të përditësuar dhe të përshtatshëm, dhe/ose metoda për të ndarë njohuritë bazike MSD me nxënësit e tjerë të rritur; 
 • Trajnerëve dhe specialistëve të avancuar të edukimit mediatik të cilët duan të thellojnë dhe/ose vlerësojnë njohurinë e tyre në fushën e MSD-së;
 • Çdo nxënësi potencial të cilët janë duke punuar ose studiuar online dhe janë të interesuar të përmirësojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre sa i përket Mbrojtjes & Sigurisë Digjitale.
 
Kohëzgjatja e kursit: 2,5 - 4 orë
 
Me përfundimin e këtij kursi ju do të kontribuoni në fuqizimin e Shoqërisë Civile dhe do të jeni në gjendje të bëni zgjedhje më të sigurta!

Trajnimi i udhëhequr nga Erblind

Shihni BIOGRAFINË

Through my working experience, continuous education, and training, I have been able to master a wide range of knowledge and skills in the field of Information and Cyber Security. I have been working in Cyber Security for nearly five years, during this period, the skills I have acquired are in offensive and defensive security. Also, I have also engaged in pro bono activities including the foundation of the NGO called Sense Cyber Research Center. Furthermore, I am continuously participating in Cybersecurity events, professional training, and CTFs (capture the flag).

Trajnimi i udhëhequr nga Camille

Shihni BIOGRAFINË

Open source intelligence and information security trainer. Interested in intersection of sustainability, ethics and technology.

Kjo lidhje është e sigurt

Regjistrohuni

Ju duhet llogaria Hive Mind për t'u regjistruar.

Hyni