Metodologjia

Kategoritë zgjidhen bazuar në fuqitë që posedon secili mjet i renditur. Të gjitha kategoritë do të ndihmojnë që rezistenca juaj të përparojë nga kënde të ndryshme. Lista e plotë e mjeteve ka për qëllim të mundësojë një përdorim holistik të praktikave më të mira edukuese të medias digjitale për përdoruesin dhe kategoritë janë për të ndihmuar me navigimin dhe gjetjen e mjeteve që funksionojnë më mirë për përqendrimin tuaj.

Si i zgjedhim mjetet?

Secili mjet i renditur është zgjedhur me kujdes nga ekspertët e lëndës dhe burimet e tyre janë të verifikuara si organizata të besuara. Paketa e mjeteve përditësohet vazhdimisht dhe përdorimi i secilit mjet është vlerësuar nga testime të plota.