Gazetarët

Mjetet

 • Fjalë kyçe:
 • Countering Disinformation
 • Journalists
 • Public administration
 • Resilience
 • Elections
 • Gjuhët:
 • English

The CIVICUS Monitor is a cutting edge research tool built by civil society. CIVICUS aims to share reliable, up-to-date data on the state of civil society freedoms in all countries. Their interactive world map allows you to access live updates from civil society around the world, track threats to civil society and learn about the ways in which our right to participate is being realised or challenged.

 • Fjalë kyçe:
 • Journalists
 • Mental Resilience
 • Gjuhët:
 • English

The main problem in analysing a case of hate speech is that there is not a universal methodology to do so. While the European Court of Human Rights does offer clues as to how the severity of a case of hate speech can be determined, these indications are determined indirectly from its case law and, therefore, the methodologies used by national institutions with attributions in sanctioning hate speech vary to a rather high extent.

The Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility of violence, adopted on 5 October 2012, does recommend that there should be made a clear distinction between hate speech that is criminally punishable, hate speech that is not criminally punishable but would justify civil or administrative sanctions and hate speech that just “raises concerns in terms of tolerance, civility and respect for the rights of others” .

In order to make the distinction between the criminally punishable hate speech and the other two type of hate speech, the Rabat Plan of Action proposes a six-part threshold test, that takes into account:

1. the Context of the speech

2. the Speaker

3. the Intent

4. the Content and the form of the speech

5. the Extent of the speech and

6. the Likelihood of the speech to produce immediate actions against its targets

and offers general recommendation as to what needs to be taken into account for each of these six criteria.

The methodology we are proposing starts from the criteria and recommendations expressed in the Rabat Plan of Action and aims at making them easier to operationalize by adding more sub-criteria and offering more concrete advice as to how these subcriteria can be evaluated.

 • Fjalë kyçe:
 • Countering Disinformation
 • Disinformation
 • Journalists
 • Gjuhët:
 • English

This toolkit is provided by the InVID European project to help journalists to verify content on social networks (please note that external InVID services used via this interface, such as those presented under the Analysis and Keyframes tabs, are not open-sourced). It has been designed as a verification “Swiss army knife” helping journalists to save time and be more efficient in their fact-checking and debunking tasks on social networks especially when verifying videos and images.

The plugin is available for Chrome and Firefox.

Postimet

Dezinformimi, lufta informative në disa fronte dhe roli i gazetarit

Në botën e sotme digjitale, lufta informative është dukshëm më e shprehur. Lufta në Ukrainë është duke u zhvilluar edhe në disa fronte të botës së informacionit, në frontin e videolojërave, të TikTok-ut dhe në atë të kontrolluesve të fakteve. Prandaj, përqendrimi i vëmendjes së gazetarëve edhe në Kosovë duhet të jetë në burimet e lajmit, në kontrollimin e tyre për të mënjanuar mundësitë e mashtrimit nga informacioni i manipuluar.

Dren Gerguri | 5 min read | Mar 24, 2022

Kit Braun: Të menduarit kritik para së gjithash kërkon të marrim parasysh paragjykimet dhe injorancën tonë

“Historia e Ballkanit është formësuar nga ambiciet territoriale dhe mosmarrëveshjet e njëqind viteve të fundit, me çka u krijua një situatë e “shumës zero” – një term nga teoria e lojës, që do të thotë se nëse një lojtar fiton, tjetri duhet të humbasë automatikisht. Ajo gjithashtu ka fituar edhe aspekte kuazi-fetare, pasi debatet e vazhdueshme zbulojnë shqetësime në lidhje me pastërtinë dhe ndotjen e pretendimeve themelore në lidhje me besnikërinë dhe tradhtinë. Pakënaqësia dhe mosmarrëveshjet përshkallëzohen dhe në këtë rast, nuk ka asnjë mekanizëm me të cilin të dy palët do të bien dakord të mbështeten tek një gjyqtar i jashtëm me autoritetin për të gjykuar se kush ka të drejtë – sepse bastet janë shumë të larta” – thotë Prof. Dr. Kit Braun.

Hive Mind | 15 min read | Mar 25, 2021