Mirë se vini në Hive Mind

një hapësirë mësimi për aktivistët digjitalë. Ne ndihmojmë aktorët e shoqërisë civile të ndërtojnë rezistencën e tyre digjitale.

Artikulli

Shmangia e fishingut

Eksperti i javës

Oana Despa

Termi i javës

Fushata në internet

Mjeti i javës

Security Scenarios - how to keep your community safe

Surveillance Self-Defense (SSD) is a guide to protecting yourself from electronic surveillance for people all over the world. Some aspects of this guide will be useful to people with very little technical knowledge, while others are aimed at an audience with considerable technical expertise and privacy/security trainers.